Kylätoimikunnat

Vuonna 1988 nimettyyn ensimmäiseen kylätoimikuntaan, jota alussa kutsuttiin karttatoimikunnaksi, kuuluivat Toivo Luukkanen (puheenjohtaja), Sirkka Hopiavuori (rahastonhoitaja), Kauko Menna, Pentti Pelkonen, Onni Huppunen, Juhani Kaatonen, Yrjö Väkiparta, Veikko Kuisma ja Aino Käppi (sihteeri). Toimikunnan kokouksia pidettiin seuraavana vuonna kahdesti ennen elokuussa 1989 järjestettyä toista kyläkokousta.

Ensimmäinen kylätoimikunta jatkoi samassa kokoonpanossa vuoteen 1991.

Vuonna 1991 seuraavaan kylätoimikuntaan valittiin Toivo Luukkanen (puheenjohtaja), Antti Kuisma (varapuheenjohtaja), Sirkka Hopiavuori (sihteeri, rahastonhoitaja) ja muiksi jäseniksi Onni Huppunen, Yrjö Väkiparta, Veikko Kuisma, Kauko Menna, Laina Luukkanen sekä Aino Käpin tilalle Maija Jaakkola ja Pentti Pelkosen tilalle Toivo Patjas.

Vuoden 1992 kylätoimikunta oli sama kuin edellisenä vuonna.

Vuonna 1993 kylätoimikunnan kokoonpanoon tuli kaksi henkilövaihdosta. Olavi Väkiparran tilalle valittiin Veikko Malaska ja Onni Huppusen tilalle Heikki Huppunen.

Vuoden 1994 kyläkokouksessa kylätoimikuntaan valittiin Sirkka Hopiavuoren tilalle Maija-Liisa Varila (sihteeri, rahastonhoitaja); muuten toimikunnan jäsenet olivat samat kuin edellisenäkin vuonna.

Vuonna 1995 kylätoimikunta pysyi muuttumattomana.

Vuonna 1996 Veikko Kuisman tilalle valittiin Erkki Patjas.

Vuoden 1997 kyläkokous valitsi toimikuntaan samat jäsenet kuin edellisenä vuonna.

Vuonna 1998 kylätoimikunnan kokoonpanoon tuli muutoksia, kun Toivo Luukkanen jätti puheenjohtajuuden ja hänen tilalleen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Huppunen ja Laina Luukkasen tilalle valittiin Helli Nikkanen .

Vuonna 1999 kylätoimikuntaan tuli sen verran muutoksia, että Veikko Malaska valittiin sihteeriksi ja Maija Jaakkola rahastonhoitajaksi.

Vuonna 2000 Heikki Huppusen jätettyä puheenjohtajuuden hänen tilalleen valittiin Maija Jaakkola,Veikko Malaska valittiin sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi sekä Toivo Luukkasen tilalle valittiin Antti Kiuru; muuten kylätoimikunnan kokoonpano säilyi entisellään.

Vuonna 2001 Helli Nikkasen tilalle valitaan Marja-Riitta Kopra ja muut jäsenet jatkoivat edelleen.

Vuonna 2002  kylätoimikunnan jäsenten tehtäviin tuli muutoksia, kun Veikko Malaska jatkoi rahastonhoitajana ja Marja-Riitta Kopra valittiin sihteeriksi.

Vuosina 2003-2005 kylätoimikunnan kokoonpanoa ei muutettu, vaan entiset jäsenet jatkoivat edelleen.

Vuonna 2006 kokoonpanoa täydennettiin valitsemalla Martti Hämäläinen uudeksi jäseneksi.

Vuonna 2007  kylätoimikunnan kokoonpanoa ei muutettu, vaan entiset jäsenet jatkoivat edelleen.

Vuonna 2008 kylätoimikunnan kokoonpanoa ei muutettu, vaan entiset jäsenet jatkoivat edelleen. Maija Jaakkola halusi  kuitenkin vapautusta 8 v kestäneestä puheenjohtajan pestistä, ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin hänen tilalleen Antti Kuisma. 

Vuonna 2009 jäsenyydestä vapautusta pyytäneen Kauko Mennan tilalle valittiin Arja Keskinen o.s Menna. Kylätoimikunnan kokoonpano säilyi muilta osin entisellään.

Vuonna 2010  kylätoimikunnan kokoonpanoa ei muutettu, vaan entiset jäsenet jatkoivat edelleen; tapaturmassa menehtyneen Erkki Patjaksen tilalle ei kuitenkaan valittu uutta jäsentä.

Vuonna 2011 kokoonpanoa täydennettiin valitsemalla Ossi Kamppinen uudeksi jäseneksi